Här hittar du lite av KARF tidigare aktiviteter:


KARFJulbrev-20

KARF medlemsbrev

KARF medlemsbrev

Modernare byggregler

Betänkandet Modernare byggregler, SOU 2019:68 är ute på remiss nu.

KARF kommer att sända sitt yttrande till Finansdepartementet i maj 2020.


SIRen_sidhuvud_tvafarg_600x225

Årstämma 2020 i Stockholm

KARF Årstämma-20

Remissvar

Yttrande över betänkandet Modernare byggregler, läs nedan 2 sidor.

KARF - Remissvar betänkandet_Sida_1

KARF - Remissvar betänkandet_Sida_2

Historians första KARF-dagen är nu historia med många trevliga möten och nya kunskaper.

KARFdagen2019_InbjudenBRED-1024x437