Bli medlem?

Du som vill bli medlem och är certifierad kontrollansvarig enligt PBL och kan visa det. Maila oss följande uppgifter: för- och efternamn, företagets namn, faktura adress, telefonnummer och mejladress.

Samt bifogat certifierad för att vi skall kunna hantera ditt medlemskap.

När vi fått alla uppgifter och visat certifikat skickar vi en faktura på medlemskapet, när det är betalt får du inloggningsuppgifter och du kan bli sökbar medlem och tillgång till medlemsförmåner och aktiviteter.

Maila dina uppgifter här