Styrelsen leds av en årsvis vald ordförande.
Ledamöterna väljs på 2 år så att kontinuitet eftersträvas.
Styrelsen har protokollförda sammanträden minst 4 gånger per år.

Medlemsrådgivning

Styrelsen kan ge rådgivning till medlemmar i olika situationer.
Styrelsen kan i vissa fall också göra uttalanden från KARF.

Förtroendevalda vid 2022 års stämma

Styrelsen

Azadeh Iranpour, Stockholm, ordförande
Mikael Johannison, Göteborg, vice ordförande
Peter Hedlöf, Stockholm
Urban Carlsson, Göteborg
Mohsen Payandeh Mehr, Stockholm
Jonas Jonehög, Årjäng
Sofia von Hebel, Trollhättan

Styrelsesuppleant
Bengt Salåker, Hedemora
Claes Klintberg, Herrljunga

Revisors
Gunilla Wirén

Revisorssuppleant
Ulf Persson

Styrelsen i bild

2-Azadeh
Azadeh Iranpour
Stockholm, ordförande
1
Mikael Johannison
Göteborg, vice ordför.
6
Peter Hedlöf
Stockholm
4
Urban Carlsson
Göteborgt
5
Mohsen Payandeh Mehr
Stockholm
jonas_jonehog
Jonas Jonehög
Årjäng

Sofia von Hebel
Trollhättan
Bengt-Salaker2
Bengt Salåker
Hedemora
Claes Klintenberg
Claes Klintenberg
Herrljunga

Hur kommer jag i kontakt med KARF förtroendevalda?

Mail-adressen info@karf.se är bevakad.
Din fråga förmedlas till avsedd person.