Styrelsen leds av en årsvis vald ordförande.
Ledamöterna väljs på 2 år så att kontinuitet eftersträvas.
Styrelsen har protokollförda sammanträden minst 4 gånger per år.

Medlemsrådgivning

Styrelsen kan ge rådgivning till medlemmar i olika situationer.
Styrelsen kan i vissa fall också göra uttalanden från KARF.

Förtroendevalda vid 2023 års stämma

Styrelsen

Azadeh Iranpour, Stockholm, Ordförande
Sofia von Hebel, Trollhättan, Vice ordförande
Jonas Jonehög,
Årjäng, Sekreterare
Peter Stranderman,
Göteborg, Vice sekreterare
Peter Hedlöf, Styrelseledamot, Stockholm
Bengt Salåker, styrelseledamot, Hedemora
Claes Klintenberg Herrljunga, Styrelsesuppleant
Lisa-Lotte Nybelin Herrljunga, Styrelsesuppleant

Styrelsen i bild

Azadeh Iranpour
Stockholm, Ordförande

Sofia von Hebel,
Trollhättan, Vice ordförande

Jonas Jonehög
Årjäng, Sekreterare

Peter Stranderman
Göteborg, Vice sekreterare

Peter Hedlöf
Stockholm, Styrelseledamot

Bengt Salåker
Hedemora, styrelseledamot

Lise-Lotte Nybelin
Herrljunga, Styrelsesuppleant

Claes Klintenberg

Claes Klintenberg
Herrljunga, Styrelsesuppleant

Mikael Johannison
Göteborg, Valberedningen

Helén Serner
Stockholm, Valberedningen


Hur kommer jag i kontakt med KARF förtroendevalda?

Mail-adressen info@karf.se är bevakad.
Din fråga förmedlas till avsedd person.